Πλ. Δασίου 18

Ορεστιάδα

Κινητό

6947933765

Τηλέφωνο

2552021011

Ασφάλεια Κατοικίας

Η κατοικία αποτελεί ίσως το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο μιας και η απόκτησή της συχνά συνεπάγεται συνήθως πολυετείς οικονομικές θυσίες.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη έως και επιβεβλημένη ανάγκη η ασφάλιση της κατοικίας με πρόγραμμα Πυρός – Σεισμού.

Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες

με πλήρη επίγνωση αγοράς προτείνουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα ασφάλισης για την περιουσία σας

Τα προγράμματα ασφάλισης που προσφέρουμε διασφαλίζουν την περιουσία σας τόσο από καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές όσο και από τον ανθρώπινο παράγοντα (κλοπή, φθορά).

Συγκεκριμένα:

  • Ασφάλιση σπιτιών (σεισμός, κλοπή, ζημιές από κλοπή, αέρα, καπνό, πλημμύρα, φυσικές καταστροφές, χαλάζι)
  • Ασφάλιση επιχειρήσεων