Πλ. Δασίου 18

Ορεστιάδα

Κινητό

6947933765

Τηλέφωνο

2552021011

Ασφάλιση Ζωής

 

Η ιδιωτική ασφάλιση ζωής έχει γίνει πλέον απαραίτητη για κάθε σύγχρονο άνθρωπο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής έχουν πλέον εξελιχθεί και παρέχουν σημαντικότατες καλύψεις, συμπληρώνοντας τις ελλείψεις των κοινωνικών ταμείων.

Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες

Με πλήρη επίγνωση της ασφαλιστικής αγοράς προτείνουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα για τις ανάγκες σας

Επισκεφτείτε μας για να συζητήσουμε από κοντά ποιό ασφαλιστικό πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και μείνετε ήσυχοι πως σε κάθε άτυχη ή δύσκολη συγκυρία θα είμαστε δίπλα σας με παροχές και καλύψεις όπως:

 • Ασφάλιση Ζωής
 • Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Απώλεια Εισοδήματος λόγω ασθενείας ή ατυχήματος
 • Σύνταξη και Εφάπαξ
 • Μόνιμη ή πρόσκαιρη Αναπηρία
 • Απώλεια Ζωής
 • Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα
 • Ελεύθερη Επιλογή Ιατρού και Νοσοκομείου
 • Ασφαλίσεις Επενδύσεων
 • Unit Linked
 • Προσωπικά-Ομαδικά Ατυχήματα